logo

Giải pháp cho phần mềm, bo mạch thiết bị

Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Công ty TNHH TXP Việt Nam cung cấp giải pháp trong các vấn đề liên quan đến phần mềm của thiết bị của khách hàng đang sử dụng:

Việt hóa các phần mềm phân tích đang sử dụng tiếng Anh của khách hàng, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc sử dụng và tiếp cận sâu hơn với các chức năng khác của phần mèm phân tích.

- Nâng cấp, cải biến thiết bị hệ thống nhằm đạt tiêu chuẩn GLP (xuất được dữ liệu báo cáo qua cổng giao tiếp với thiết bị ngoại vi: Ví dụ cân, máy quang phổ...

- Đọc và xử lý file mã hóa dữ liệu kết quả

- Sửa và thay thế bo mạch điều khiển

- Thiết kế, in và hoàn thiện một số loại bo mạch điều khiển theo yêu cầu của khách hàng

- Biên soạn và tạo lập phần mềm quản lý mẫu, quản lý khách hàng, quản lý tài sản phù hợp theo yêu cầu đặc thù của khách hàng

Sản phẩm cùng loại