logo

Đầu lọc mẫu - syringe filter

Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị: Chiếc
Đầu lọc mẫu
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Đầu lọc mẫu - Syringe Filter


Các chất liệu: Nylon, cellulose, PTFE, PVDF

Kích thước lỗ màng: 0,45µm ; 0.2 µm
Đường kích: 13mm, 15mm, 25mm

Sản phẩm cùng loại